วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิธีตรวจสอบ Public IP บน Raspberry Pi ด้วย Command Line

      การที่เราจะ Remote Raspberry Pi จากภายนอก (ที่ไม่ใช่วง Lan เดียวกัน) จำเป็นจะต้องรู้ IP จริง หรือ Public IP ซึ่งเราจะทราบ Public IP ของ Raspberry Pi ได้นั้น มีอยู่ 2 วิธี ด้วยกัน คือ

      วิธีที่ 1 ดูผ่าน Web Browser โดยเข้าไปที่ www.whatismyip.com หรือ เว็บไซต์เช็ค IP อื่นๆ


   ส่วนวิธีที่ 2 ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ คือ การดู Public IP ผ่าน Terminal หรือ Command Line โดยใช้คำสั่ง

$ curl echoip.com 

   เลข IP จริง จะปรากฏขึ้นมา ดังรูป


    จากภาพ IP จริง คือ 180.183.249.171

      จากนั้น ให้เรา Forward Port ที่ Router เมื่อ Forward Port แล้ว ก็สามารถ Remote เข้ามาจัดการกับ Raspberry Pi ได้ตามต้องการ

***********************************************************************************
 Montien Ngamkaew 
***********************************************************************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น