วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิธี Config Raspberry Pi ให้ใช้ได้กับตัวแปลง HTMI to VGA

      เนื่องจาก Raspberry Pi 2 Model B เหลือเพียง Port HDMI สำหรับต่อ Monitor เท่านั้น สำหรับใครที่มีจอ Monitor ที่ยังใช้ VGA อยู่ แต่อยากนำมาต่อกับ Raspberry Pi จึงจำเป็นต้องมี Adapter (ตัวแปลง) HDMI to VGA ซึ่งบางคนเมื่อนำมาต่อแล้ว ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ เพราะต้องมีการแก้ไข ไฟล์ Config ก่อน
Adapter HDMI to VGA

      โดยวิธีการตั้งค่า เพื่อให้ Adapter HTMI to VGA ใช้งานได้กับ Raspberry Pi มีวิธีการดังนี้

           1) นำ SD Card ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Raspbian แล้ว มาเสียบกับคอมพิวเตอร์ แล้วเปิดไฟล์ config.txt หรือ Remote เข้าไปแก้ไขด้วยคำสั่ง sudo nano /boot/config.txt เมื่อเปิดไฟล์มาจะได้ ดังรูป


# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details

# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1

# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1

# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16

# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720

# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1

# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2

# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4

# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800

# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on

# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi

# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README

# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on

           2) จากนั้นให้แก้ไข ไฟล์ ตามตัวอย่าง


# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details

# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1

# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1

# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16

# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720

# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1

# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=16

# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2

# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4

# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2

#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800

# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on

# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi

# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README

# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on

      3) นำ SD Card ไปเสียบกับ Raspberry Pi แล้วเปิดใช้งานได้เลย

       เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถ ต่อ Raspberri y Pi กับ จอ Monitor แบบ VGA ได้แล้วครับ

*********************************************************************************
 Montien Ngamkaew 
*********************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น