วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ควบคุม LED ด้วย Raspberry Pi และภาษา Python


       Raspberry Pi นอกจากจะเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแล้ว ยังสามารถ ควบคุมและติดต่อกับ Hardware ผ่านทางขา GPIO ได้อีกด้วย วันนี้เราจะมาลองเขียนโปรแกรมไฟกระพริบด้วยภาษา python ซึ่งเป็น โปรแกรมพื้นฐานสำหรับ การเริ่มต้นใช้งาน Microcontroller

       1) ก่อนอื่น ต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Rasbian ให้ Raspberry Pi กันก่อน โดยสามารถดูวิธีการติดตั้ง ได้ที่  วิธีการติดตั้ง Rasbian ให้กับ Raspberry Pi

       2) เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เข้าไปที่ Terminal หรือ Remote เข้าไปที่ Raspberry Pi จากนั้น พิมพ์คำสั่ง sudo nano blink.py ลงบน Terminal แล้วกด Enter เพื่อสร้างไฟล์ Text Editor ที่ชื่อ Blink ขึ้นมา

       3) เขียน Code ภาษา Python เพื่อสร้างไฟกระพริบ ตามตัวอย่าง

           เสร็จแล้วกด Ctrl + X เลือก Y และ Enter เพื่อบันทึก

       4) ต่อวงจรตามรูป


       4) Run โปรแกรม blink ด้วยคำสั่ง


$ sudo python3 blink.py

      ถ้ามีไฟกระพริบเกิดขึ้น ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย......*********************************************************************************
Montien  Ngamkaew
*********************************************************************************